FANDOM


Gen I Pokedex.png

Pokédex,寶可夢圖鑑,Pokémon GO(和許多其他 Pokémon 遊戲)的其中一個目標是捕捉每一種寶可夢的至少一個已完成此圖鑑。本圖鑑將跟踪每一個你見過的寶可夢和你抓到的。不斷探索,直到你發現他們!Pokémon GO 的圖鑑最初僅包括關都地方的寶可夢(使用6代設定)。

圖鑑编辑

#001
001b.png

妙蛙種子

#002
002b.png

妙蛙草

#003
003b.png

妙蛙花

#004
004b.png

小火龍

#005
005b.png

火恐龍

#006
006b.png

噴火龍

#007
007b.png

傑尼龜

#008
008b.png

卡咪龜

#009
009b.png

水箭龜

#010
010b.png

綠毛蟲

#011
011b.png

鐵甲蛹

#012
012b.png

巴大蝶

#013
013b.png

獨角蟲

#014
014b.png

鐵殼蛹

#015
015b.png

大針蜂

#016
016b.png

波波

#017
017b.png

比比鳥

#018
018b.png

大比鳥

#019
019b.png

小拉達

#020
020b.png

拉達

#021
021b.png

烈雀

#022
022b.png

大嘴雀

#023
023b.png

阿柏蛇

#024
024b.png

阿柏怪

#025
025b.png

皮卡丘

#026
026b.png

雷丘

#027
027b.png

穿山鼠

#028
028b.png

穿山王

#029
029b.png

尼多蘭

#030
030b.png

尼多娜

#031
031b.png

尼多后

#032
032b.png

尼多朗

#033
033b.png

尼多力諾

#034
034b.png

尼多王

#035
035b.png

皮皮

#036
036b.png

皮可西

#037
037b.png

六尾

#038
038b.png

九尾

#039
039b.png

胖丁

#040
040b.png

胖可丁

#041
041b.png

超音蝠

#042
042b.png

大嘴蝠

#043
043b.png

走路草

#044
044b.png

臭臭花

#045
045b.png

霸王花

#046
046b.png

派拉斯

#047
047b.png

派拉斯特

#048
048b.png

毛球

#049
049b.png

摩魯蛾

#050
050b.png

地鼠

#051
051b.png

三地鼠

#052
052b.png

喵喵

#053
053b.png

貓老大

#054
054b.png

可達鴨

#055
055b.png

哥達鴨

#056
056b.png

猴怪

#057
057b.png

火爆猴

#058
058b.png

卡蒂狗

#059
059b.png

風速狗

#060
060b.png

蚊香蝌蚪

#061
061b.png

蚊香君

#062
062b.png

蚊香泳士

#063
063b.png

凱西

#064
064b.png

勇基拉

#065
065b.png

胡地

#066
066b.png

腕力

#067
067b.png

豪力

#068
068b.png

怪力

#069
069b.png

喇叭芽

#070
070b.png

口呆花

#071
071b.png

大食花

#072
072b.png

瑪瑙水母

#073
073b.png

毒刺水母

#074
074b.png

小拳石

#075
075b.png

隆隆石

#076
076b.png

隆隆岩

#077
077b.png

小火馬

#078
078b.png

烈焰馬

#079
079b.png

呆呆獸

#080
080b.png

呆殼獸

#081
081b.png

小磁怪

#082
082b.png

三合一磁怪

#083
083b.png

大蔥鴨

#084
084b.png

嘟嘟

085|嘟嘟利} #086
086b.png

小海獅

#087
087b.png

白海獅

#088
088b.png

臭泥

#089
089b.png

臭臭泥

#090
090b.png

大舌貝

#091
091b.png

刺甲貝

#092
092b.png

鬼斯

#093
093b.png

鬼斯通

#094
094b.png

耿鬼

#095
095b.png

大岩蛇

#096
096b.png

催眠貘

#097
097b.png

引夢貘人

#098
098b.png

大鉗蟹

#099
099b.png

巨鉗蟹

#100
100b.png

霹靂電球

#101
101b.png

頑皮雷彈

#102
102b.png

蛋蛋

#103
103b.png

椰蛋樹

#104
104b.png

卡拉卡拉

#105
105b.png

卡拉卡拉

#106
106b.png

飛腿郎

#107
107b.png

快拳郎

#108
108b.png

大舌頭

#109
109b.png

瓦斯彈

#110
110b.png

雙彈瓦斯

#111
111b.png

獨角犀牛

#112
112b.png

鑽角犀獸

#113
113b.png

吉利蛋

#114
114b.png

蔓藤怪

#115
115b.png

袋獸

#116
116b.png

墨海馬

#117
117b.png

海刺龍

#118
118b.png

角金魚

#119
119b.png

金魚王

#120
120b.png

海星星

#121
121b.png

寶石海星

#122
122b.png

魔牆人偶

#123
123b.png

飛天螳螂

#124
124b.png

迷唇姐

#125
125b.png

電擊獸

#126
126b.png

鴨嘴火獸

#127
127b.png

凱羅斯

#128
128b.png

肯泰羅

#129
129b.png

鯉魚王

#130
130b.png

暴鯉龍

#131
131b.png

拉普拉斯

#132
132b.png

百變怪

#133
133b.png

伊布

#134
134b.png

水伊布

#135
135b.png

雷伊布

#136
136b.png

火伊布

#137
137b.png

多邊獸

#138
138b.png

菊石獸

#139
139b.png

多刺菊石獸

#140
140b.png

化石盔

#141
141b.png

鐮刀盔

#142
142b.png

化石翼龍

#143
143b.png

卡比獸

#144
144b.png

急凍鳥

#145
145b.png

閃電鳥

#146
146b.png

火焰鳥

#147
147b.png

迷你龍

#148
148b.png

哈克龍

#149
149b.png

快龍

#150
150b.png

超夢

#151
151b.png

夢幻

#001
001a.png

妙蛙種子

#002
002a.png

妙蛙草

#003
003a.png

妙蛙花

#004
004a.png

小火龍

#005
005a.png

火恐龍

#006
006a.png

噴火龍

#007
007a.png

傑尼龜

#008
008a.png

卡咪龜

#009
009a.png

水箭龜

#010
010a.png

綠毛蟲

#011
011a.png

鐵甲蛹

#012
012a.png

巴大蝶

#013
013a.png

獨角蟲

#014
014a.png

鐵殼蛹

#015
015a.png

大針蜂

#016
016a.png

波波

#017
017a.png

比比鳥

#018
018a.png

大比鳥

#019
019a.png

小拉達

#020
020a.png

拉達

#021
021a.png

烈雀

#022
022a.png

大嘴雀

#023
023a.png

阿柏蛇

#024
024a.png

阿柏怪

#025
025a.png

皮卡丘

#026
026a.png

雷丘

#027
027a.png

穿山鼠

#028
028a.png

穿山王

#029
029a.png

尼多蘭

#030
030a.png

尼多娜

#031
031a.png

尼多后

#032
032a.png

尼多朗

#033
033a.png

尼多力諾

#034
034a.png

尼多王

#035
035a.png

皮皮

#036
036a.png

皮可西

#037
037a.png

六尾

#038
038a.png

九尾

#039
039a.png

胖丁

#040
040a.png

胖可丁

#041
041a.png

超音蝠

#042
042a.png

大嘴蝠

#043
043a.png

走路草

#044
044a.png

臭臭花

#045
045a.png

霸王花

#046
046a.png

派拉斯

#047
047a.png

派拉斯特

#048
048a.png

毛球

#049
049a.png

摩魯蛾

#050
050a.png

地鼠

#051
051a.png

三地鼠

#052
052a.png

喵喵

#053
053a.png

貓老大

#054
054a.png

可達鴨

#055
055a.png

哥達鴨

#056
056a.png

猴怪

#057
057a.png

火爆猴

#058
058a.png

卡蒂狗

#059
059a.png

風速狗

#060
060a.png

蚊香蝌蚪

#061
061a.png

蚊香君

#062
062a.png

蚊香泳士

#063
063a.png

凱西

#064
064a.png

勇基拉

#065
065a.png

胡地

#066
066a.png

腕力

#067
067a.png

豪力

#068
068a.png

怪力

#069
069a.png

喇叭芽

#070
070a.png

口呆花

#071
071a.png

大食花

#072
072a.png

瑪瑙水母

#073
073a.png

毒刺水母

#074
074a.png

小拳石

#075
075a.png

隆隆石

#076
076a.png

隆隆岩

#077
077a.png

小火馬

#078
078a.png

烈焰馬

#079
079a.png

呆呆獸

#080
080a.png

呆殼獸

#081
081a.png

小磁怪

#082
082a.png

三合一磁怪

#083
083a.png

大蔥鴨

#084
084a.png

嘟嘟

085|嘟嘟利} #086
086a.png

小海獅

#087
087a.png

白海獅

#088
088a.png

臭泥

#089
089a.png

臭臭泥

#090
090a.png

大舌貝

#091
091a.png

刺甲貝

#092
092a.png

鬼斯

#093
093a.png

鬼斯通

#094
094a.png

耿鬼

#095
095a.png

大岩蛇

#096
096a.png

催眠貘

#097
097a.png

引夢貘人

#098
098a.png

大鉗蟹

#099
099a.png

巨鉗蟹

#100
100a.png

霹靂電球

#101
101a.png

頑皮雷彈

#102
102a.png

蛋蛋

#103
103a.png

椰蛋樹

#104
104a.png

卡拉卡拉

#105
105a.png

卡拉卡拉

#106
106a.png

飛腿郎

#107
107a.png

快拳郎

#108
108a.png

大舌頭

#109
109a.png

瓦斯彈

#110
110a.png

雙彈瓦斯

#111
111a.png

獨角犀牛

#112
112a.png

鑽角犀獸

#113
113a.png

吉利蛋

#114
114a.png

蔓藤怪

#115
115a.png

袋獸

#116
116a.png

墨海馬

#117
117a.png

海刺龍

#118
118a.png

角金魚

#119
119a.png

金魚王

#120
120a.png

海星星

#121
121a.png

寶石海星

#122
122a.png

魔牆人偶

#123
123a.png

飛天螳螂

#124
124a.png

迷唇姐

#125
125a.png

電擊獸

#126
126a.png

鴨嘴火獸

#127
127a.png

凱羅斯

#128
128a.png

肯泰羅

#129
129a.png

鯉魚王

#130
130a.png

暴鯉龍

#131
131a.png

拉普拉斯

#132
132a.png

百變怪

#133
133a.png

伊布

#134
134a.png

水伊布

#135
135a.png

雷伊布

#136
136a.png

火伊布

#137
137a.png

多邊獸

#138
138a.png

菊石獸

#139
139a.png

多刺菊石獸

#140
140a.png

化石盔

#141
141a.png

鐮刀盔

#142
142a.png

化石翼龍

#143
143a.png

卡比獸

#144
144a.png

急凍鳥

#145
145a.png

閃電鳥

#146
146a.png

火焰鳥

#147
147a.png

迷你龍

#148
148a.png

哈克龍

#149
149a.png

快龍

#150
150a.png

超夢

#151
151a.png

夢幻

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基